- THEMBA - 

 

Hållbar utveckling 

Sustainable development

 

Développement durable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION

 

 

 

Themba har en styrelse som idag (2009) har följande sammansättning:

 

Ordförande: Kristina Rosén, chairperson@themba.se

 

Vice ordförande: Lassana Ouattara

 

Kassör & Fair Trade ansvarig: Ann Persson,fairtrade@themba.se

 

Sekreterare och Ungdomsrepresentant: Pontus Ikander, ungithemba@themba.se

 

Ord ledamot med ansvar för Gambia: Caroline Tegnér

 

Suppleanter: Augustin Nguzy, Lucas Skalleberg, Maria Julkkä och Jörgen Andersson

 

Till sin hjälp har styrelsen arbetsgrupper som ansvarar för implementeringen av styrelsens och årsmötets beslut. Dessa arbetsgrupper kretsar i huvudsak kring rubrikerna som ni kan läsa i menyraden till vänster. Vill ni engagera er i någon grupp kan ni kontakta oss på nedanstående sätt så blir ni hänvisade till gruppansvarige.

 

 

 

 

Vill du komma i kontakt med Themba kan du

 

 

 

  • ringa 040-125280 eller 0707-124029, eller

 

  • besöka oss i Världsbutiken på Amiralsgatan 30 i Malmö. 

 

Tina Rosén © 2009

www.themba.se                          Organisationsnummer: 802434-1631                                Bankgiro:  5623-8959