- THEMBA - 

 

Hållbar utveckling 

Sustainable development

 

Développement durable

 

www.themba.se                                Organisationsnummer: 802434-1631                               Bankgiro:  5623-8959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMANG & MEDLEMSKAP

 

 

 

 

 

 

En förening är som en god tanke.

Den goda tanken kan aldrig utvecklas till verklighet utan anhängare!

 

På samma sätt är Themba beroende av medlemmar.

 

 

Det är därför viktigt att alla som kommer i kontakt med oss och som tycker att vi verkar vara förnuftiga och seriösa visar detta genom att bli medlemmar.

 

Som medlem kommer du få 4 nyhetsbrev per år (föredträdesvis via mail för att spara på miljön) i vilka vi redogör för hur våra projekt fortskrider i Afrika och i Sverge och för hur pengarna används.

 

Som medlem kommer du också bli inbjuden till att träffa och lyssna på våra volontärers och samarbetspartners erfarenheter. Vid dessa träffar kommer vi att arrangera lite samkväm av olika storlek men alltid på det afrikanska temat.

 

Vi planerar även att ha två medlemsfester under 2009 med afrikansk mat, musik och dryck. Som alla vet så har bara medlemmar tillträde till dylika fester pga av den svenska lagstiftningen kring utskänkning.

 

Utöver dessa trevliga evenemang så är ju självfallet den största nyttan av ett medlemskap glädjen av att få bidra till en rättvisare värld. Din medlemsavgift kommer att användas i Thembas arbete emot fattigdom på många olika plan.

 

Som medlem har du dessutom möjlighet att praktiskt och aktivt delta i utformningen och genomförandet av föreningen och våra projekt.

 

Med andra ord, tveka inte utan sätt in 100 kronor för dig (om du är 18 år eller mer) eller 50 kronor om du är mellan 0-17 år, på Bankgiro 5623-8959. Det är viktigt att du under meddelande på inbetalningen uppger:

 

För och Efternamn

Adress

Mailadress

6-siffrigt personnummer

 

 

Tack för ditt stöd! 

Tina Rosén © 2009