- THEMBA - 

 

Hållbar utveckling 

Sustainable development

 

Développement durable

 

www.themba.se                                Organisationsnummer: 802434-1631                               Bankgiro:  5623-8959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINEA

 

 

Sedan Themba bildades har Guinea varit ett av våra samarbetsländer. Max Soumah, kulturambassadör i Malmö/Lund var en av grundarna och därigenom kom vi i kontakt med regionen Boffa.

 

Ursprungligen kretsade våra samtal kring den dåliga tillgången på rent vatten i Boffa. Samtidigt bjöd borgmästaren i staden in oss för att samarbeta kring ett utvecklingsprogram i 14 punkter.

 

Vi har inte hittills kunnat göra något konkret för att hjälpa befolkningen i Boffa. Orsaken har varit att vi har saknat direktkontakt med någon lokal gräsrotsorganisation. Efter Max senaste resa till Boffa under julen 2008 kan vi nu emellertid glädjas åt att Röda Korset äntligen har fått upp ögonen för vattensituationen och har påbörjat projekt där för att åtgärda problemet.

 

Themba kommer under 2009 få hjälp av en medlem som skall åka till Boffa under tre månader. Hon kommer diskutera med folket i Boffa vilka andra delar av utvecklingsprogrammet som de tycker är viktigast att arbeta med. Hon kommer också identifiera och etablera direktkontakt med lokala nätverk och organisationer som vi kan föra en dialog med kring ett eventuellt samarbete. Denna kartläggning möjliggörs tack vare gåvor från våra medlemmar.

 

Vi kommer att rapportera här på hemsidan löpande om hur utvecklingen fortskrider. Vill ni ha ytterligare information är ni välkomna att kontakta info@themba.se.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Rosén © 2009